Toegankelijkheid

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website huurcontract.brussels.

Conformiteitstoestand

Deze website is volledig in overeenstemming met de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Voorbereiding van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd voorbereid op 21 november 2019.

Deze conformiteitsverklaring is opgesteld naar aanleiding van een conformiteitsaudit uitgevoerd door AnySurfer. De website is conform WCAG 2.1 niveau AA verklaard (zie de pagina met de AnySurfer-status van huurcontract.brussels).

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 21.11.2019.

Feedback en contactgegevens

Voor elke vraag om informatie over de inhoud van deze website, om een conformiteitsgebrek te melden of eenvoudigweg om ons je mening of suggesties mee te delen, contacteer je het WoonInformatieCentrum via e-mail of via het contactformulier.